Vereiste documentatie voor het openen van een claim